Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thay đổi tên, trụ sở, Giám đốc hoặc quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổi tên, trụ sở, Giám đốc hoặc quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-141521-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, người ra quyết định thành lập phải trả lời bằng văn bản về đề nghị của cơ sở; Quá thời hạn nêu trên, nếu không nhận được văn bản trả lời, thì cơ sở bảo trợ xã hội được thực hiện việc thay đổi
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng