Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, giám đốc, quy chế - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, giám đốc, quy chế - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-107315-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng bảo trợ xã hội - Sở Lao động - Thương binh xã hội tỉnh Kiên Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng