Thủ tục hành chính: Thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS472
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý các hoạt động Bổ trợ Tư pháp – Sở Tư pháp Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng quản lý các hoạt động Bổ trợ Tư pháp – Sở Tư pháp Hà Nội
Cách 2: Trường hợp không trực tiếp nộp hồ sơ thì có thể gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính
Chú ý: Các giấy tờ trong hồ sơ phải được chứng thực hợp lệ theo quy định pháp luật
Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng quản lý các hoạt động Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp Hà Nội
Địa chỉ: Số 1B – Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội /0433.120.872
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức trọng tại nước ngoài tại Việt Nam ( đã ghi nội dung thay đổi); Trường hợp từ chối, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng