Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam - Hải Phòng

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam - Hải Phòng

Số hồ sơ: T-HPG-151738-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký Giấy đăng ký hoạt động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng