Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thay đổi nội dung Đăng ký Hộ Kinh doanh - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổi nội dung Đăng ký Hộ Kinh doanh - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS986
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng