Thủ tục hành chính: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổi người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-200437-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Phòng Bổ trợ Tư pháp – Sở Tư pháp: Tầng 5 trụ sở Khối Nhà nước tỉnh Đồng Nai, số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng