Thủ tục hành chính: Thay đổi giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổi giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-201829-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa 15 ngày làm việc; UBND tỉnh Thanh Hóa 05 ngày làm việc; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng