Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-059459-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xuất nhập khẩu - Hợp tác quốc tế - Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng