Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-029257-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý Thương mại
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng