Thủ tục hành chính: Thanh lý tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Thanh lý tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-BS22
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài chính
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan đến tài sản thanh lý.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc gửi qua đường bưu điện, đến Bộ phận một cửa tại Văn phòng Sở Tài chính - số 42 đường Cách Mạng Tháng Tám - P. Quang Vinh - TP. Biên Hòa.
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định thanh lý hoặc văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng