Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thành lập Văn phòng công chứng (Văn phòng do 1 công chứng viên thành lập) - Hà Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập Văn phòng công chứng (Văn phòng do 1 công chứng viên thành lập) - Hà Giang

Số hồ sơ: T-HGI-133922-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hộ tịch và Bổ trợ tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Không quy định cụ thể
Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng