Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thành lập trường Trung cấp nghề tư thục - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập trường Trung cấp nghề tư thục - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-119395-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng