Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thành lập trường Tiểu học - Quảng Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập trường Tiểu học - Quảng Nam

Số hồ sơ: T-QNA-112033-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan Phòng GD&ĐT cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 50 ngày (trừ ngày nghỉ trong tuần, ngày lễ, Tết) kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng