Thủ tục hành chính: Thành lâp trường nhà trường, nhà trẻ - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Thành lâp trường nhà trường, nhà trẻ - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-066538-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Nộp và nhận kết qủa trực tiếp tại phòng giáo dục và đào tạo
Thời hạn giải quyết: Trong 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng