Thủ tục hành chính: Thành lập trung tâm dạy nghề công lập - Tư thục - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập trung tâm dạy nghề công lập - Tư thục - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-263904-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở tài Chính, Sở Nội Vụ
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Địa chỉ: 18 Nguyễn Sinh Sắc- thành phố Huế
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính; Văn bản trả lời (trường hợp không đủ điều kiện)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng