Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thành lập Trung tâm dạy nghề công lập - Phú Thọ

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập Trung tâm dạy nghề công lập - Phú Thọ

Số hồ sơ: T-PTH-134592-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, P.Trưng Vương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Điện thoại: 0210 3846594 - Fax: 0210 3845 391
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định thành lập
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng