Thủ tục hành chính: Thành lập thêm Phòng khám chuyên khoa hoặc khoa mới cho bệnh viện ngoài công lập, trên lĩnh vực chuyên môn đã được phê duyệt - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập thêm Phòng khám chuyên khoa hoặc khoa mới cho bệnh viện ngoài công lập, trên lĩnh vực chuyên môn đã được phê duyệt - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-021264-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên Huế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng