Thủ tục hành chính: Thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc tỉnh - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc tỉnh - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-196834-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng