Thủ tục hành chính: Thành lập Đoàn Luật sư - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập Đoàn Luật sư - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-034043-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng