Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thành lập chi nhánh gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư nước ngoài) - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập chi nhánh gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư nước ngoài) - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-281283-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý Khu kinh tế hoặc nộp hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử
Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Văn bản không chấp thuận cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng