×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-247892-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng