Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-118143-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở tài chính...
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Quản lý Đầu tư - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng