Thẩm quyền điều chuyển vị trí việc làm của viên chức

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL37352

Câu hỏi:

Xin chào Quý Công ty TNHH Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam, tôi có vấn đề sau cần được Quý công ty tư vấn: Tôi đang làm việc trong một trường cao đẳng, tôi hiện là viên chức của trường, tháng 6 vừa qua Hiệu trưởng cũ hết nhiệm kỳ, mà cơ quan chủ quản vẫn chưa bổ nhiệm Hiệu trưởng mới, nên giao cho phó hiệu trưởng giữ chứ phụ trách trường. Vậy Quý công ty cho tôi hỏi quyền hạn của người được giao phụ trách đơn vị nhưng chưa được bổ nhiệm, cụ thể người này có quyền điều chuyển vị trí việc làm của viên chức hay không? Mặc dù viên chức không bị kỷ luật gì và vị trí việc làm này cũng không quy định là phải luân chuyển cũng như Trường không có quy định về luân chuyển viên chức. Tôi chân thành cảm ơn Quý công ty và hy vọng nhận được phúc đáp sớm của Quý công ty.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Điều 32 Luật Viên chức năm 2010;

– Điều 17 Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

– Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT;

2. Nội dung tư vấn

Điều 17 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP quy định, đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ chấp hành các quy định về quản lý vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị mình và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, theo điều lệ của trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT, Phó hiệu trưởng trường cao đẳng là người giúp hiệu trưởng trong việc quản lý, điều hành hoạt động của nhà trường. Thông thường, Phó hiệu trưởng trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của hiệu trưởng; thay mặt hiệu trưởng giải quyết và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và pháp luật đối với công việc đã giải quyết; có trách nhiệm báo cáo với hiệu trưởng về tình hình công việc được giao.

Trong trường hợp của bạn, do Hiệu trưởng hết nhiệm kỳ và Phó hiệu trưởng được cơ quan chủ quản giao trách nhiệm phụ trách trường. Vì vậy, trong thời gian đó, Phó hiệu trưởng được phép thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng theo quy định tại Điều 20 Luật giáo dục đại học năm 2012 và Khoản 2 Điều 11 Điều lệ trường cao đẳng. Trong đó, Phó hiệu trưởng có quyền tổ chức tuyển dụng, quản lý và sử dụng hiệu quả đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động khác theo quy định của pháp luật.

Theo như bạn trình bày thì trong thời gian được giao phụ trách trường, Phó hiệu trưởng đã điều chuyển vị trí việc làm của viên chức trong trường. Tuy nhiên, bạn không nêu rõ là điều chuyển như thế nào? Từ công việc này sang công việc khác hay điều chuyển từ chức vụ này sang chức vụ khác? Tuy nhiên, việc quản lý và sử dụng viên chức thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng. Do đó, trong trường hợp của bạn, Phó hiệu trưởng có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc quản lý và sử dụng viên chức theo quy định của pháp luật và quy chế của trường cao đẳng.

Nếu bạn có căn cứ cho rằng việc điều chuyển vị trí việc làm là trái quy định pháp luật hay quy chế của trường cao đẳng thì bạn có thể khiếu nại quyết định điều chuyển tới cơ quan chủ quản để yêu cầu giải quyết.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam