Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Tham gia ý kiến thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Tham gia ý kiến thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-036764-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Kiến trúc
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Hưng Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Hưng Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng