Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng - Sơn La

Thông tin

Số hồ sơ: T-SLA-070553-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực: Ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng nhà nước chi nhán tỉnh Sơn La
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Kế toán-hanh toán
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng nhà nước chi nhán tỉnh Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Chuyển trực tiếp đến bộ phận Kế toán giao dịch
Thời hạn giải quyết: 01 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng