Thủ tục hành chính: Thẩm định và trình phê duyệt giải quyết quỹ lao động dôi dư - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định và trình phê duyệt giải quyết quỹ lao động dôi dư - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-007638-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh hoặc Tổng Cty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở lao động- thương binh và xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng