Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa có giá trên 500 triệu đồng) - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa có giá trên 500 triệu đồng) - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS327
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính- Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính)
Thời hạn giải quyết: - Thời gian thẩm định: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Thời gian phê duyệt: 3 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng