Thủ tục hành chính: Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (theo cơ chế một cửa liên thông) (dự án nhóm A,B) - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (theo cơ chế một cửa liên thông) (dự án nhóm A,B) - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-016999-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: xVăn bản góp ý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (theo cơ chế một cửa liên thông) (dự án nhóm A,B) - Thừa Thiên Huế

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định
+ Hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án nhóm B thuộc chuyên ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật và các dự án khác do Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu. Các dự án này được đầu tư bằng mọi nguồn vốn nhưng Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở trong phạm vi được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp và ủy quyền (trừ các dự án do cơ quan Trung ương quyết định đầu tư trên địa bàn, các dự án Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân công, phân cấp và ủy quyền cho Khu kinh tế Chân Mây, Ủy ban nhân dân thành phố Huế và các huyện quyết định).
+ Hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án nhóm A nhưng chỉ có một công trình dân dụng dưới 20 tầng
Bước 2: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Bước 3: Sau 10 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức hoặc đại diện tổ chức đến nhận kết quả tại bộ phận một cửa Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế
Bước 4: Bộ phận một cửa Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.
Trường hợp hồ sơ đă đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp
Bước 5: Bộ phận một cửa Sở Xây dựng trả kết quả cho tổ chức sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (theo cơ chế một cửa liên thông) (dự án nhóm A,B) - Thừa Thiên Huế

Tờ trình của chủ đầu tư theo mẫu (bản chính)
Văn bản thống nhất quy mô đầu tư (bản sao)
Văn bản về quy hoạch (quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết, chứng chỉ quy hoạch, thông tin quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền cấp…) đối với các dự án đầu tư xây dựng mới (bản sao)
Hồ sơ pháp lý, năng lực của đơn vị tư vấn lập dự án, chứng chỉ hành nghề của cá nhân lập dự án (bản sao có chứng thực)
Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát (bản sao)
Hồ sơ dự án đầu tư, gồm:
- Thuyết minh dự án (bản chính);
- Thiết kế cơ sở (trừ dự án ODA):
+ Phần thuyết minh thiết kế cơ sở, thuyết minh thiết kế công nghệ (đối với công trình có thiết kế công nghệ) (bản chính);
+ Phần thiết kế bản vẽ xây dựng, bản vẽ công nghệ (bản chính);
+ Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở (bản sao).
Số bộ hồ sơ: 4 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (theo cơ chế một cửa liên thông) (dự án nhóm A,B) - Thừa Thiên Huế

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (theo cơ chế một cửa liên thông) (dự án nhóm A,B) - Thừa Thiên Huế

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (theo cơ chế một cửa liên thông) (dự án nhóm A,B) - Thừa Thiên Huế

Thủ tục hành chính liên quan Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (theo cơ chế một cửa liên thông) (dự án nhóm A,B) - Thừa Thiên Huế

Menu