Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế diện tích sẽ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp - Quảng Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế diện tích sẽ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp - Quảng Nam

Số hồ sơ: T-QNA-BS502
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Lâm nghiệp)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam (Chi cục Lâm nghiệp)
Thời hạn giải quyết: 20 ngày (trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng