Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh trực tiếp quản lý được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh trực tiếp quản lý được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-158027-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh trực tiếp quản lý được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt - Bến Tre

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tại Số 3 Cách mạng tháng 8, phường 3, Thành phố Bến Tre.
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra biên nhận hẹn ngày trả kết quả;
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Phòng Quản lý Xây dựng kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung.
Bước 4: Nếu hồ sơ hợp lệ tiến hành thẩm định và kiểm tra công trình cần thẩm định và trình Phó Giám đốc Sở phụ trách xây dựng (được Giám đốc Sở giao nhiệm vụ phê duyệt) phê duyệt
Bước 5: Đến ngày hẹn người nộp hồ sơ mang biên nhận đến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng nhận quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh trực tiếp quản lý được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt - Bến Tre

Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật (theo mẫu)
Báo cáo kinh tế – kỹ thuật, trong đó bao gồm:
• Chủ trương đầu tư xây dựng công trình được cấp thẩm quyền phê duyệt;
• Báo cáo kết quả khảo sát địa chất (đối với các công trình bệnh viện, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường học có quy mô từ 2 tầng và có tổng diện tích sàn từ 300 m2 trở lên) kèm theo Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.
Giấy đăng ký kinh doanh của nhà thầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật, nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công thi công
Dự toán kèm theo hồ sơ năng lực
Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật và các chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công
Văn bản của cấp có thẩm quyền về quyền sử dụng đất hoặc chủ trương giao đất
Văn bản của cấp có thẩm quyền về quy hoạch xây dựng: Chứng chỉ quy hoạch (nếu công trình trong vùng đã công bố quy hoạch) hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền (nếu công trình trong vùng chưa có quy hoạch)
Văn bản thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (đối với các công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt phòng và chữa cháy theo quy định tại Phụ lục 3 của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ)
Các văn bản của cấp có thẩm quyền về bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình… (nếu có)
Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình
Văn bản thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình của đơn vị tư vấn (nếu có)
Văn bản thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình của chủ đầu tư
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh trực tiếp quản lý được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt - Bến Tre

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
Tờ trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình
Tải về
1. Thông tư 03/2009/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh trực tiếp quản lý được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt - Bến Tre

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh trực tiếp quản lý được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt - Bến Tre

Thủ tục hành chính liên quan Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh trực tiếp quản lý được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt - Bến Tre

Menu