Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thẩm định nhiệm vụ Thiết kế công trình kiến trúc - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định nhiệm vụ Thiết kế công trình kiến trúc - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-005573-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Kiến trúc
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng