Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thẩm định kết qua đấu thầu - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định kết qua đấu thầu - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-256580-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính-Kế hoạch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận Kế hoạch đầu tư
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu. (hoặc văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ không đạt yêu cầu)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng