Thủ tục hành chính: Thẩm định kế hoạch đấu thầu - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định kế hoạch đấu thầu - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-120520-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định: Tối đa là 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Thời gian phê duyệt: trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ quan, tổ chức thẩm định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng