Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thẩm định Kế hoạch đấu thầu (KHĐT) - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định Kế hoạch đấu thầu (KHĐT) - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-147985-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Công ty tư vấn đầu tư xây dựng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng