Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới (Đối với dự án khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất dưới 20ha) - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới (Đối với dự án khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất dưới 20ha) - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-274599-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng thẩm định dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình thẩm định, dự thảo quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng