Thủ tục hành chính: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động Karaoke - Quảng Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động Karaoke - Quảng Nam

Số hồ sơ: T-QNA-116496-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Văn hóa, Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa – Thể thao cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động Karaoke - Quảng Nam

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân làm đơn đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke và nộp hồ sơ theo quy định tại phòng Văn hóa –Thể thao huyện
Bước 2: Phòng Văn hóa –Thể thao huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận thời gian hoạt động karaoke không vi phạm Nghị định 11/2006/NĐ-CP về trật tự an toàn xã hội và tệ nạn xã hội
Bước 3: Đoàn kiểm tra của huyện đến kiểm tra thực tế điều kiện hoạt động Karaoke. Nếu bảo đảm các điều kiện theo quy định thì Phòng Văn hóa –Thể thao huyện đề nghị Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh cấp phép
Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động Karaoke - Quảng Nam

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh;
+ Giấy xác nhận các hộ liền kề;
+ Bảng kê khai phương tiện thiết bị;
+ Giấy chứng nhận đăng ký thuế.
+ Giấy phép hoạt động Karaoke hết hạn;
+ Giấy xác nhận của địa phương và Phòng Văn hóa – Thể thao huyện;
+ Biên bản kiểm tra của Phòng Văn hóa – Thể thao huyện;
+ Tờ trình của Phòng Văn hóa – Thể thao huyện về việc đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động Karaoke.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động Karaoke - Quảng Nam

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động Karaoke - Quảng Nam

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động Karaoke - Quảng Nam

Thủ tục hành chính liên quan Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động Karaoke - Quảng Nam

Menu