Thủ tục hành chính: Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động tại khu vực biên giới đối với chuyên gia, phóng viên nước ngoài tại Tỉnh Thừa Thiên Huế - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động tại khu vực biên giới đối với chuyên gia, phóng viên nước ngoài tại Tỉnh Thừa Thiên Huế - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-009182-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Cư trú – Xuất nhập cảnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Ngoại Vụ Thừa Thiên Huế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ Tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công An Tỉnh Thừa Thiên Huế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản đề nghị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động tại khu vực biên giới đối với chuyên gia, phóng viên nước ngoài tại Tỉnh Thừa Thiên Huế - Thừa Thiên Huế

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục Biểu này, đến Sở Ngoại vụ để nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ
Bước 2: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 4: Sở Ngoại vụ xử lý hồ sơ và trả kết quả theo giấy hẹn đã gửi cho tổ chức cá nhân

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động tại khu vực biên giới đối với chuyên gia, phóng viên nước ngoài tại Tỉnh Thừa Thiên Huế - Thừa Thiên Huế

Văn bản của cơ quan đón tiếp hoặc các văn phòng NGO (đối với các chuyên gia hoạt động tại NGOs trên địa bàn tỉnh).(01 Bản chính)
Văn bản của Bộ Ngoại giao thông báo hoạt động của đoàn ( đối với phóng viên nước ngoài) (01 Bản sao)
Giải trình nội dung chương trình hoạt động (01 Bản sao)
Giấy phép hoạt động của phóng viên (Đối với phóng viên nước ngoài hoạt động tại địa bàn tỉnh). (01 Bản Sao)
Hộ chiếu, thị thực của chuyên gia/phóng viên nước ngoài. (01 Bản Sao)
Giấy Chứng minh nhân dân của người Việt Nam đi kèm. (01 Bản Sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động tại khu vực biên giới đối với chuyên gia, phóng viên nước ngoài tại Tỉnh Thừa Thiên Huế - Thừa Thiên Huế

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động tại khu vực biên giới đối với chuyên gia, phóng viên nước ngoài tại Tỉnh Thừa Thiên Huế - Thừa Thiên Huế

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động tại khu vực biên giới đối với chuyên gia, phóng viên nước ngoài tại Tỉnh Thừa Thiên Huế - Thừa Thiên Huế

Thủ tục hành chính liên quan Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động tại khu vực biên giới đối với chuyên gia, phóng viên nước ngoài tại Tỉnh Thừa Thiên Huế - Thừa Thiên Huế

Menu