Thủ tục hành chính: Thẩm định hồ sơ bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Nghệ An

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Nghệ An

Số hồ sơ: T-NAN-011526-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Nghệ An

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng Nghệ An (Số 8 - Tr ư ờng Thi - Vinh - Nghệ An).
• Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin cấp chứng chỉ phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân, hoặc giấy giới thiệu và giấy ủy quyền (Nếu được ủy quyền)
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
o Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo giờ hành chính các ngày trong tuần và từ 8 đến 16 giờ ngày thứ 7.
Bước 3: Nhận Văn bản kết quả thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng Nghệ An
Thời gian: Theo giờ hành chính ngày ghi trong phiếu hẹn

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Nghệ An

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, dự án tái định cư (nếu có) của cấp có thẩm quyền phê duyệt
Bản vẽ mặt bằng định vị công trình hoặc thiết kế công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền; Trích lục (hoặc trích đo) bản đồ địa chính khu đất thu hồi được các cơ quan có chức năng kiểm tra, xác nhận
Tờ trình đề nghị thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng (trường hợp do tổ chức khai thác quỹ đất tổ chức giải phóng mặt bằng thì chủ đầu tư dự án lập tờ trình), kèm theo các tài liệu sau
+ Bảng tổng hợp chi tiết phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các hộ bị ảnh hưởng.
+ Bản sao các giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất, nếu không có các giấy tờ hợp lệ phải có các văn bản xác định nguồn gốc, thời gian sử dụng đất của chính quyền địa phương theo mẫu quy định.
+ Bản tự kê khai tài sản của cá nhân, đơn vị bị ảnh hưởng.
+ Biên bản kiểm kê hiện trạng đất và tài sản trên đất do thu hồi để thực hiện dự án, trong đó (nếu là nhà, công trình kiến trúc thì sơ đồ mặt bằng hiện trạng phải nêu rõ phạm vi phá dỡ để giải phóng mặt bằng và mô tả kết cấu, quy cách các hạng mục nhà, công trình).
+ Biên bản xác định giá trị bồi thường hỗ trợ do thu hồi đất để thực hiện dự án.
+ Biên bản họp lấy ý kiến các hộ bị ảnh hưởng khi thu hồi đất.
Công văn xin ý kiến phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của Sở Tài chính (nếu có)
Các hồ sơ liên quan khác (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Nghệ An

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Nghệ An

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thẩm định hồ sơ bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Nghệ An

Thủ tục hành chính liên quan Thẩm định hồ sơ bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Nghệ An

Menu