Thủ tục hành chính: Thẩm định điều kiện cơ sở sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định điều kiện cơ sở sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-055885-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Chăn nuôi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 7 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng