Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thẩm định đề án giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định đề án giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-124627-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc (nếu cần thẩm tra cơ quan liên quan thì 50 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức lại tổ chức hành chính tổ chức sự nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng