Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thẩm định cấp lại, gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động - Ninh Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định cấp lại, gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động - Ninh Bình

Số hồ sơ: T-NBI-BS97
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: 50 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (cấp lại, gia hạn)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng