Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Tặng cho quyền sử dụng đất - Tuyên Quang

Thông tin thủ tục hành chính Tặng cho quyền sử dụng đất - Tuyên Quang

Số hồ sơ: T-TQU-090396-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chi cục thuế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong 20 ngày làm việc (cho trường hợp ghi biến động giấy chứng nhận) không kể thời gian chủ sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng