Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Tặng cho quyền sử dụng đất - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Tặng cho quyền sử dụng đất - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-081427-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên - Môi trường cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng