Thủ tục hành chính: Tạm trú đối với người nước ngoài - Sơn La

Thông tin thủ tục hành chính Tạm trú đối với người nước ngoài - Sơn La

Số hồ sơ: T-SLA-070299-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực: Cư trú – Xuất nhập cảnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lãnh sự, Sở Ngoại vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): PA 35 Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Ngoại vụ có tờ trình trình cấp có thẩm quyền hoặc có văn bản hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận Văn bản phối hợp
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Tạm trú đối với người nước ngoài - Sơn La

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La (số 481, đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01 Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La).
Công chức tiếp nhận Hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu (trường hợp đặc biệt tiếp nhận cả ngày nghỉ)
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La (số 481, đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01 Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La).
- Người đến nhận kết quả phải trình phiếu hẹn.
- Trường hợp đối với người nhận hộ phải có giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người được uỷ quyền.
- Cán bộ trả kết qua hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp lệ phí (nếu có) theo quy định.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Tạm trú đối với người nước ngoài - Sơn La

Văn bản của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc cơ quan Trung ương
Tờ trình của cơ quan, tổ chức đối tác trong tỉnh
Đơn xin cấp phép tạm trú của đương sự hoặc đơn xin gia hạn tạm trú (kèm theo Giấy tạm trú cần gia hạn)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Tạm trú đối với người nước ngoài - Sơn La

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Tạm trú đối với người nước ngoài - Sơn La

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Tạm trú đối với người nước ngoài - Sơn La

Thủ tục hành chính liên quan Tạm trú đối với người nước ngoài - Sơn La

Menu