Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Tạm đình chỉ thi hành án - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Tạm đình chỉ thi hành án - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-029513-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thi hành án
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thi hành án dân sự
Cơ quan phối hợp (nếu có): Toà án, viện kiểm soát nhân dân cùng cấp
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không xác định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định tạm đình chỉ Thi hành Án
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng