Thủ tục hành chính: Sửa đổi phép bay đối với chuyến bay của tàu bay quân sự Việt Nam, nước ngoài thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam và chuyến bay của tàu bay không người lái - Bộ Quốc phòng

Thông tin thủ tục hành chính Sửa đổi phép bay đối với chuyến bay của tàu bay quân sự Việt Nam, nước ngoài thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam và chuyến bay của tàu bay không người lái - Bộ Quốc phòng

Số hồ sơ: B-BQP-096226-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực: Vùng trời
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Tác chiến/Bộ tổng tham mưu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tác chiến/Bộ tổng tham mưu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Quân chủng Phòng không-Không quân
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày, kể từ ngày nhận đơn đề nghị sửa đổi phép bay
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sửa đổi nội dung Phép bay
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng