Thủ tục hành chính: Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam (Trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thay đổi tên gọi hoặc nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện; Thay đổi người đứng đầu của văn phòng đại diện)hạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thay đổi tên gọi hoặc nội dung hoạt động của văn phòng đại diện; Thay đổi người đứng đầu của văn phòng đại diện) - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam (Trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thay đổi tên gọi hoặc nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện; Thay đổi người đứng đầu của văn phòng đại diện)hạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thay đổi tên gọi hoặc nội dung hoạt động của văn phòng đại diện; Thay đổi người đứng đầu của văn phòng đại diện) - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-154583-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng