×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS169
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp (Phòng Bưu chính - Viễn thông).
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp hoặc chuyển qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.dongthap.gov.vn.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép bưu chính được sửa đổi, bổ sung.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng