Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Sát nhập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Sát nhập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-149557-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục Ủy ban nhân dân cấp huyện/ thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng