Thủ tục hành chính: Sát hạch cấp giấy phép lái xe môtô hạng A1 - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Sát hạch cấp giấy phép lái xe môtô hạng A1 - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-021914-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Trà Vinh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận trúng tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng